Robótica – Tecnologia Creativa
1er i 2n primària De 3er a 6è de primària

1er i 2n primària

 • Edat: Activitat destinada a alumnes de 1r i 2n de primària
 • Dia: Dilluns
 • Horari: De 16:30 a 17:45 h.
 • Preu: 40,00€/Mes Material inclòs.
 • Més informació a www.eixoscreativa.com

Programació, videjocs, tinkering i robòtica

Descripció

A les nostres extraescolars de Tecnologia Creativa potenciem l’ús artístic, expressiu i lúdic de la tecnologia mentre s’introdueixen conceptes clau en el camp de les ciències, l’enginyeria o les matemàtiques. És educació STEAM(Science, Technology, Engineering, Art + Design and Math) però posant l'èmfasi a la A d'Art i Disseny.

D'aquesta manera, els alumnes tenen l'oportunitat d'ampliar la seva imaginació i exercitar la seva creativitat alhora que desenvolupen noves habilitats com el treball en equip, la gestió de projectes o la resolució de problemes.

Objectius

 • Potenciar la imaginació combinant la programació i la robòtica de manera creativa.
 • Enderrocar la barrera mental que massa sovint separa les ciències de les arts.
 • Aprendre a raonar de manera algorítmica (computational thinking) i a resoldre problemes tècnics.
 • Guanyar autonomia en el disseny i el desenvolupament de projectes propis.
 • Provocar un canvi de mentalitat: de consumidors passius a creadors actius.
 • Comunicar idees i expressar-se creativament fent servir les noves tecnologies.
 • Aprendre les bases de la programació com a nova forma d’alfabetització al s. XXI.
1r i 2n de primària

Aquest nivell està dissenyat per a nens i nenes de 1er i 2on de primària i consisteix en petits jocs i activitats d’una sessió de durada que ofereixen als alumnes un primer contacte amb la tecnologia. Fem jocs per introduir la programació per blocs, petits exercicis amb Scratch Jr. i Scratch, així com manualitats tecnològiques senzilles amb Makey Makey i mBot.

Eines i materials

Nosaltres posem a disposició dels alumnes tot el material necessari: ordinadors, plaques i robots. Tot i això, hem tingut moltíssima cura seleccionant software de codi lliure per a que els alumnes el puguin descarregar gratuïtament a l’ordinador de casa i -sobre tot- fent servir hardware molt accessible econòmicament (si ho comparem amb d’altres productes de software/hardware propietari que hi ha al mercat). Tot això amb la intenció de que els alumnes més inquiets puguin continuar investigant i aprenent pel seu compte més enllà de l’àmbit del curs.

De 3er a 6è de primària

 • Edat: Activitat destinada a alumnes de 3r a 6è de primària
 • Dia: Dimarts
 • Horari: De 16:30 a 17:45 h.
 • Preu: 40,00€/Mes Material inclòs.
 • Més informació a www.eixoscreativa.com

Programació, videjocs, tinkering i robòtica

Descripció

A les nostres extraescolars de Tecnologia Creativa potenciem l’ús artístic, expressiu i lúdic de la tecnologia mentre s’introdueixen conceptes clau en el camp de les ciències, l’enginyeria o les matemàtiques. És educació STEAM(Science, Technology, Engineering, Art + Design and Math) però posant l'èmfasi a la A d'Art i Disseny.

D'aquesta manera, els alumnes tenen l'oportunitat d'ampliar la seva imaginació i exercitar la seva creativitat alhora que desenvolupen noves habilitats com el treball en equip, la gestió de projectes o la resolució de problemes.

Objectius

 • Potenciar la imaginació combinant la programació i la robòtica de manera creativa.
 • Enderrocar la barrera mental que massa sovint separa les ciències de les arts.
 • Aprendre a raonar de manera algorítmica (computational thinking) i a resoldre problemes tècnics.
 • Guanyar autonomia en el disseny i el desenvolupament de projectes propis.
 • Provocar un canvi de mentalitat: de consumidors passius a creadors actius.
 • Comunicar idees i expressar-se creativament fent servir les noves tecnologies.
 • Aprendre les bases de la programació com a nova forma d’alfabetització al s. XXI.
Des de 3r de primària fins a 4t d'ESO

Aquest nivell està dissenyat per a nens i nenes de 3er de primària fins a 4t d'ESO. Aprenem a programar mitjançant la creació d’animacions i videojocs amb Scratch, també els introduïm en la construcció de hardware (fem un gamepad, un joc del filferro, un dispositiu de salt, un "guitar hero"…) i treballem els diferents elements que configuren un robot: sensors de llum, de infraroigs, de proximitat, seguidor de línies, llums LED RGB, brunzidor, motors, etc.

Eines i materials

Nosaltres posem a disposició dels alumnes tot el material necessari: ordinadors, plaques i robots. Tot i això, hem tingut moltíssima cura seleccionant software de codi lliure per a que els alumnes el puguin descarregar gratuïtament a l’ordinador de casa i -sobre tot- fent servir hardware molt accessible econòmicament (si ho comparem amb d’altres productes de software/hardware propietari que hi ha al mercat). Tot això amb la intenció de que els alumnes més inquiets puguin continuar investigant i aprenent pel seu compte més enllà de l’àmbit del curs.